【HMGL-148】害羞的身体 松下美织(松下美織)作品新番车牌

【HMGL-148】害羞的身体 松下美织(松下美織)作品新番车牌

此所以服药后而头疼益剧也。愚闻此言,乃知其脑中所以作疼者,血之上升者多也。

以治疔痈,放胆用之,立见功效。又即原方为加龙胆草二钱,服两剂觉头部轻爽异常,又减去川芎,连服四剂,病遂除根。

【附案】一少年素染花柳毒,服药治愈,惟频频咳嗽,服一切理嗽药皆不效。 茯苓若入煎剂,其切作块者,终日煎之不透,必须切薄片,或捣为末,方能煎透。

宜急治以白虎加人参汤,再辅以滋阴固气之品,庶可救愈,特虑病状若此,汤药不能下咽耳。【小陷胸汤方】黄连一两,半夏半升汤洗,栝蒌实大者一枚。

所谓四禁者,即其所着《温病条辨》白虎汤后所列禁用白虎汤之四条也。答曰∶白虎汤原为治阳明实热之正药,其证非阳明之实热者,仲景必不用白虎汤。

上四味,捣筛为末,蜜丸如鸡子黄大,以沸汤数合,和一丸,研碎,温服之,日三服,夜二服,腹中未热,益至三、四丸,然不及汤。乃初虽稍利,继则小便仍不能出,遂来院求为延医。

Leave a Reply